Meubelopslag Almere neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over U op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt U in deze Privacy verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden U aan deze Privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt U altijd contact met ons opnemen.

Wie is Meubelopslag Almere

Meubelopslag Almere is een bedrijf voor opslag van particuliere goederen, praktijk houdende te (1311 XC) Almere aan de Beemsterweg 23. Meubelopslag Almere is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Meubelopslag Almere uw gegevens?

Onderstaand vind U een overzicht van de doeleinden waarvoor Meubelopslag Almere persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn verkregen met ondubbelzinnige toestemming van U als klant, en worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde, of tot op het moment dat U zelf aangeeft dat U wilt dat de gegevens verwijderd worden. (binnen 4 weken vanaf dat moment zijn de gegevens verwijderd).

1. Bestelling

  • Bestelling of informatieaanvraag: Naam, adres, e-mail, telefoon

2. Website:

  • De website van Meubelopslag Almere maakt geen gebruik van Cookies.
  • De website van Meubelopslag Almere maakt gebruik van beveiligde verbindingen.

Toelichting gegevensverwerking

De gegevens die door Meubelopslag Almere worden verwerkt zijn verkregen met toestemming van de betrokken klanten. De gegevensverwerking is noodzakelijk om een bestelling van goederen te kunnen uitvoeren. Bereikbaarheid van klanten is noodzakelijk om contact te onderhouden over de gemaakte afspraak.

Grondslagen gegevensverwerking

De gegevens verwerking is gebaseerd op minimaal twee van de zes grondslagen namelijk:

  • Verwerking met toestemming van betrokken persoon.
  • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst.

Bijzondere gegevensverwerking

Meubelopslag Almere verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe verkrijgt Meubelopslag Almere uw persoonsgegevens?

Meubelopslag Almere heeft gegevens over U in bezit, omdat U deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Via een bestelling of informatieaanvraag.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons sturen. Er wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek gereageerd.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Delen met anderen.

Meubelopslag Almere verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar nooit zonder U hierover te hebben geïnformeerd.